fbpx

Židle THERAPIA získaly významný ergonomický certifikát

Certifikát Bezpečná a ergonomická pracovní židle (ZÚBOZ) Židle THERAPIA byly v průběhu roku 2019 podrobeny ojedinělému rozsáhlému ergonomickému hodnocení Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví ZÚBOZ 1 a jako jediné na trhu tak získaly certifikaci Bezpečná a ergonomická pracovní židle. Konkrétně jde o typové řady ENERGY COM a BODY COM s nejvyšší možnou ergonomickou výbavou.

ENERGY L COM RX50_RX50 čelní

Výrobce Prowork tak po čtvrtstoletí existence a po předchozích náročných zdravotních a kvalitativních certifikacích opakovaně prokazuje, že kvalita ergonomického designu židlí THERAPIA je na nejvyšší možné úrovni a že tyto prémiové židle patří mezi nejlepší ergonomické židle na světě.

Ergonomické hodnocení vybraných typů kancelářských židlí řady THERAPIA bylo znaleckým ústavem provedeno s cílem získat komplexní pohled na kvalitu ergonomického designu a funkcionality. Hodnocení se zúčastnilo 11 probandů, z nichž deset bylo specializovaných odborníků na oblast ergonomie práce nebo BOZP a jeden byl student Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT.

BODY XL COM   ENERGY L COM RX50_RX50 zadníBODY XL COM HX55_AX82 čelní

 

AZ KLIMA 05

 

Hodnotila se provozní bezpečnost a stabilita, adaptabilita a funkčnost konstrukčních prvků, uživatelský komfort při sezení a vhodnost pro dané použití, praktičnost, technické řešení (kvalita zpracování) a design. Hodnocení proběhlo dvěma metodami, a to inženýrskou (expertní posouzení výrobku) a uživatelským přístupem (testování vzorkem cílové skupiny). 

_

 1 ZÚBOZ je institucí zaměřující se na provádění vysoce specializované a odborné činnosti v oboru bezpečnosti práce, ergonomie, bezpečnostního inženýrství, risk managementu ad. Ústav provádí kvalifikovanou znaleckou činnost v oboru bezpečnosti práce a je zapsán v kvalifikovaném seznamu vedeným Ministerstvem spravedlnosti ČR, rovněž je zapsán v seznamu výzkumných organizací vedených Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro státní podporu výzkumu.

v Krnově, 13. 12. 2019